• Tražite stare prijatelje

  • tražite prijatelje iz vašega grada

  • Vidite ko koga pozna

  • Napravite vašu grupu ili pridružite se postojećim grupama vašeg grada

  • dodajte omiljena videa sa youtube, forum, chat, shoutbox i mnogo više

  • stranica ko-zna-koga.com ima članove sa svih područja bivše Jugoslavije
 

Možda ih poznaš ?


Antonija Bozic


JELENA RELJA -BUMBAR


Danijel Otterbach


Mallena Baranjac

SVI KORISNICI ONLINE